26.3.11

சென்னை சூப்பர் கிங் அண்ணாச்சி சிமண்ட் விலை என்னாச்சி?

 
தேர்தல் வந்தால் பொதுவாக சிமெண்ட் விலை குறையும்  என்பார்கள்..இங்கே தேர்தலின் போதுதான் விலையை கூட்டுகிறார்கள்...