28.3.11

தேர்தல் சர்வே_மாதிரி வாக்குச் சீட்டு

உங்கள் சட்டமன்றத்  தொகுதியின் தேர்தல் சர்வே நடந்து கொண்டிருக்கிறது..நீங்களும் கலந்து கொண்டு வாக்குகளை அளிக்கலாம்..மாதிரி வாக்குச் சீட்டுக்கு இங்கே டௌன் லோடு செய்து கொள்க ... உங்கள் வாக்கைப் பதிந்த பிறகு அவற்றை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி...
தராசு,
7 அனெக்ஸ், ராம்ஸ்,
78 ராமேஸ்வரம்   தெரு,   
தி.நகர், சென்னை-17
mail: editor@tharasu.com