26.3.11

தேர்தல் குறும்படம்

அனைவரும் வாக்கு அளிப்பது அவசியம் என்பதை விளக்கும் குறும்படத்தை தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி பிரவீன் குமார் வெளியிட்டார்.