3.5.11

ஒசாமாவை ஒழித்து விட்டதாக ஒபாமா அறிவிப்பு!!

முழுமையான   பேச்சு ஒளிக்கற்றை பகுதியில்....