6.8.11

எல்லாமே "காப்பி"யங்கள்தானோ!! ஒரு ஈயடிச்சான் காப்பிக்கு எவ்வளவு தூரம் பேசினாரு யூடிவி தனஞ்செயன்.. கொடுமைடா சாமி!!