4.12.11

ஒஸ்தி படத்திற்கு தடையில்லை...

சினிமா சங்கங்கள் அறிவிப்பு 
ஒஸ்தி படத்திற்கு தடையில்லை என சினிமா சங்கங்கள் கூட்டாக இணைந்து அறிவித்துள்ளன! அவர்கள் தராசுக்கு அனுப்பிய அந்த அறிக்கை உள்ளது உள்ளபடி அப்படியே கீழே தரப் பட்டுள்ளது :