27.3.11

விழிப்புணர்வுப் பேரணி2

வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை வலியிறுத்தி ஈரோட்டில் விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடை பெற்றது. தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின் பேரில் மாவட்ட நிர்வாகம் நடத்திய பேரணி இது (part2) 

விழிப்புணர்வுப் பேரணி 1

வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை வலியிறுத்தி ஈரோட்டில் விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடை பெற்றது. தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின் பேரில் மாவட்ட நிர்வாகம் நடத்திய பேரணி இது. 

தங்கபாலு கொடும்பாவி

தங்கபாலு கொடும்பாவி எரிப்பது தமிழ்நாடு முழுதும் நடக்கும்போது  ஈரோட்டிலும் நடக்காதா என்ன ?