28.8.11

பாலா பஞ்ச்


இரண்டு காங்கிரஸ்காரர்களின் உரையாடல் :
0o: தங்கபாலுவுக்கு இது தக்க சன்மானம்தானா?! 
o0: இதையெல்லாம் துடைச்சு எரிஞ்சுருவார்!  இவருக்கு புதுசா என்ன?.